• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Dum Spiro, Spero
    KRS 0000204960

Prowadzone działania
- Działania na rzecz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci głuchych i niedosłyszących
- Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych
- Pomoc dla drużyny Harcerzy Nieprzetartego Szlaku
- Profilaktyka kardiologiczno-onkologiczna
- Pomoc dzieciom niepełnosprawnym w nauce języków obcych
- Pomoc w organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych dla ofiar wypadków komunikacyjnych
- Działalność wspomagająca integrację ze strukturami Unii Europejskiej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i poszkodowanej w wypadkach komunikacyjnych
- Współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi, społecznymi, krajowymi, zagranicznymi w zakresie objętym celami Fundacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.