• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Śląskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Płetwonurków
    KRS 0000204986

Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, realizując następujące cele:
- rehabilitacja osób niepełnosprawnych
- propagowanie idei nurkowania osób niepełnosprawnych
- prowadzenie szkoleń nurkowych i nurkowań rekreacyjnych osób niepełnosprawnych
- integracja środowisk związanych ze sportami wodnymi-
- propagowanie nurkowania osób niepełnosprawnych (mamy nagrane filmy przez Ty o naszym stowarzyszeniu).

Filmy na naszej stronie www.niepelnosprawni.nurkowie.zabrze.pl

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.