• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Tacy Sami"
    KRS 0000206172

Nadrzędnym celem jest działalność na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego rozwoju fizycznego i psychicznego ludzi niepełnosprawnych;
Dbałość o aktywne i godne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym;
Promowanie interesów ludzi niepełnosprawnych ze stałą oceną działań podejmowanych w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji społecznej, zawodowej, medycznej;
Wspieranie działań na rzecz integracji: społecznej, zawodowej z równoczesnym uświadomieniem społeczeństwom, politykom, że ma ona elementarne znaczenie.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie uczestniczy w organizacji:
-Zabaw integracyjnych, w których udział biorą mieszkańcy zaprzyjaźnionych Domów, uczestnicy WTZ, ŚDS oraz niepełnosprawni ze środowiska lokalnego.
-Ogólnopolskich Mistrzostw Osób Niepełnosprawnych w biegach przełajowych „O Puchar Kocich Gór" - jest to impreza cykliczna, w której uczestniczy 20 Domów Pomocy Społecznej, WTZ, ŚDS, ZAZ, młodzież szkolna, przedszkolna, gimnazjalna i pracownicy samorządowo - oświatowi.
-„Sportowego Turnieju Rodzinnego" cykliczna impreza sportowa, w której udział biorą niepełnosprawni mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej, ich rodziny i przyjaciele.
-Współpraca z drużyną sportową „HERKULES" działającą przy DPS Kobyla Góra oraz udział w Olimpiadach Specjalnych.
Współpraca z DPS Kobyla Góra w organizacji imprez okolicznościowych m.in.: Dzień Kobiet, Śniadanie Wielkanocne, Dzień Chłopaka, Dzień Pracownika Socjalnego, Zabawa Andrzejkowa, Mikołajki, Spotkanie Wigilijne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.