• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Lions Klub" w Policach
    KRS 0000206385

Misja
Stowarzyszenie jest oranizacją charytatywną. Zapewnia pomoc i opiekę osobom niepełnosprawnym w zakresie rehabilitacyjnym i społecznym. Współpracuje z międzynarodowymi organizacjami o podobnym profilu działania.

Prowadzone działania
Współpraca z Lions Club Mecker-Randow. Wspólne organizowanie akcji charytatywnych na rzecz wychowanków SOSW dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo w Policach.
Gromadzenie środków na wypoczynek dzieci z rodzin o niskim statusie majątkowym.
Opieka lecznicza, rehabilitacyjna, logopedyczna.
Doposażenie zaplecza do hydroterapii w SOSW.
Przygotowanie planu budowy basenu otwartego w w/w placówce.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.