• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodzin Działających na rzecz Zdrowia Psychicznego "Dla Rodziny"
    KRS 0000207011

Misja:
1. Propagowanie idei, postaw i inicjatyw służących aktywizowaniu społeczeństwa na rzecz pomocy osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne oraz zapobieganiu stygmatyzacji i dyskryminacji tych osób.
2. Wspieranie działania podstawowej opieki specjalistycznej w zakresie terapii i rehabilitacji osób z problemami psychicznymi i ich rodzin.
3. Wspieranie działań na rzecz powstania i rozwoju środowiskowej opieki psychiatrycznej, która zapewniałaby ciągłość i monitorowanie po każdej hospitalizacji w celu zapobiegania i ograniczenia ilości i czasu hospitalizacji.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie organizuje regularnie spotkania rodzin, które wspierane są przez doświadczonych psychologów.
Prowadzi także pomoc psychologiczną dla rodzin dotkniętych problemem w postaci psychologicznych konsultacji indywidualnych.
Organizuje wyjazdy integracyjno-szkoleniowe oraz wyjazdy o charakterze terapeutycznym.
Prowadzi zespoły leczenia środowiskowego w domach osób chorujących psychicznie.
Stale współpracuje z psychologami, terapeutami oraz lekarzami.
Jest członkiem Łódzkiej Filii Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji przy Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.

Aktywni na Rynku Pracy - Trener Pracy narzędziem wyrównywania szans osób niepełnosprawnych. Projekt realizowany wraz z warszawską Fundacją "Hej Koniku", którego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych w zdobyciu doświadczenia zawodowego na rynku pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.