• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Rosa
    KRS 0000207472

Fundacja Rosa aktywnie działa jako organizacja pożytku publicznego od 2004 roku, czyli od momentu założenia. W corocznej akcji pozyskiwania 1% podatków na cele charytatywne zajmuje wysokie miejsce na liście, a zebrane fundusze  przeznacza na działanie w obszarze zdrowia i edukacji. Udziela pomocy tam, gdzie znajduje niedostatki, szczególnie dotyczące dzieci i młodzieży. 


Fundacja Rosa wspomaga potrzebujących w szczególności dzieci i młodzież, dba o ich zdrowie i prawidłową edukację. Zajmuje się podopiecznymi, którzy borykają się z różnymi problemami i niepełnosprawnościami w ramach programu Doświadczanie Świata oraz poprzez przeprowadzanie zajęć w Świetlicy Terapeutycznej Fundacji Rosa. Prowadzi zajęcia, które wspomagają rehabilitację, podczas takich zajęć dziecko ma czas na przemyślenia, ma właściwie dobrane bodźce słuchowe, wzrokowe, dotykowe, zapachowe oraz kinestetyczne. Dzięki nim dzieci odczuwają relaks, czują się bezpiecznie i spokojne. Celem fundacji Rosa jest pomoc  dzieciom i młodzieży, aby w przyszłości stali się szczęśliwszymi ludźmi i lepszymi obywatelami.

Rosa została założona przez grupę osób wrażliwych społecznie, które odczuwały potrzebę zaangażowania w działania wspomagające pomoc państwa osobom potrzebującym. Fundacja od początku istnienia posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, co umożliwia jej pozyskiwanie jednego procenta podatku od dochodów osobistych (w zeznaniach podatkowych wpisuje się nr KRS 0000207472). W latach 2008 i 2009 Rosa uplasowała się w pierwszej 15 OPP w Polsce, które otrzymały najwyższe kwoty z jednego procenta podatku.

Priorytetami Fundacji Rosa są: poprawianie warunków edukacji w szkołach oraz zwiększenie komfortu chorych dzieci w polskich szpitalach, które jak wiadomo są permanentnie niedofinansowane. Organizacja realizuje wytyczone w statucie cele poprzez dwa główne  programy „Twoja szkoła” oraz „Pokój uśmiechu”.

Program „Twoja szkoła” prowadzony jest od początku istnienia Fundacji. Dzięki funduszom zebranym z jednego procenta podatku oraz dotacjom, Rosa wsparła do tej pory wiele setek szkół. Z zebranych w ramach projektu środków dokonano zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania wspierającego edukację, książek, multimedialnych tablic i wielu innych pomocy dydaktycznych. Sfinansowano również kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje pedagogów oraz stypendia m. in. sportowe dla młodzieży.

W ramach akcji „Pokój Uśmiechu” ze środków dostarczonych przez Fundację zostały wyremontowane i wyposażone pomieszczenia zabaw w kilku szpitalach dziecięcych we Wrocławiu, m.in. przyjazna izba przyjęć w Zamiejscowym Oddziale Pediatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, pokój dla rodziców na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci w tej samej placówce, podobnie  sale terapeutyczne na Oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży w szpitalu im. J. Korczaka we Wrocławiu.

Fundacja Rosa zajmuje się też projektami krótkoterminowymi, wspierającymi domy dziecka i dziecięce placówki opiekuńcze z okazji w świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy czy Dnia Dziecka. Współpracuje również z innymi podmiotami pożytku publicznego przy realizacji projektów.

Współpraca z innymi organizacjami społecznymi, dyrektorami szkół i nauczycielami oraz lekarzami z dziecięcych oddziałów szpitalnych, z profesjonalnymi partnerami merytorycznymi, którzy pomagają diagnozować problemy oraz obszary wymagające wsparcia, pozwala fundacji precyzyjnie trafiać z pomocą wszędzie tam, gdzie takie wsparcie jest potrzebne, a tym samym zapewnia wysoką jakość pozyskanych funduszy.Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.