• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Skrawek Nieba"
    KRS 0000207657

Misja
Działanie na rzecz rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem bezrobocia, ubóstw. Głównym celem jest organizowanie sytuacji wychowawczych i terapeutycznych umożliwiających dzieciom doświadczanie radości.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie prowadzi Młodzieżową Świetlicę Socjoterapeutyczną "Skrawek Nieba". Do Świetlicy uczęszcza 109 dzieci z rodzin z różnych powodów niewypełniających swoich funkcji wychowawczych. Dzieci codziennie otrzymują posiłek, odrabiają lekcje, rozwijają swoje zainteresowania. W okresie ferii zimowych i wakacji wyjeżdżają na obozy i biwaki. Poza tym dzieci uczestniczą w różnych formach terapii.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.