• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile
    KRS 0000207882

Misja
Celem działania UTW w Pile jest nawiązywanie do tradycji uniwersytetów powszechnych, które propagują wiedzę z różnych dziedzin wśród ludzi niezależnie od ich poziomu wykształcenia i statusu zawodowego.
Adresuje swoje propozycje do określonej grupy ludzi: do ludzi chcących żyć godnie, szukających dobrych stron starości, chcących bazować na walorach wieku emerytalnego.

Prowadzone działania
Zajęcia prowadzone są w grupach zainteresowań i sekcjach, które odzwierciedlają bardzo szerokie zainteresowania słuchaczy. Za niewielką opłatą można korzystać z zajęć w lektoratach języka angielskiego i niemieckiego oraz poznać zasady obsługi komputera.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.