• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pokój"
    KRS 0000208390

Misja:
- Włączanie osób z niedorozwojem umysłowym do życia społecznego i zawodowego;
- integracja ze środowiskiem pełnosprawnych;
- wyzwalanie poczucia własnej wartości;
- podwyższanie aktywności i sprawności fizycznej i psychicznej;
- rozwój zainteresowań.

Prowadzone działania:
- Pomoc osobom z upośledzeniem umysłowym ze znaczynym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
- organizujemy imprezy kulturalne i rozrywkowe, wycieczki rekreacyjne i turystyczne, zawody sportowe oraz zajęcia plastyczne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.