• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Promyk Nadziei"
    KRS 0000208927

Fundacja została powołana w celu:
1) Niesienia pomocy dzieciom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
2) Niesienia pomocy szpitalom, placówkom medycznym w szczególności o specjalizacjach ratowania i leczenia dzieci.
3) Udzielania pomocy materialnej rodzicom lub innym ustanowionym opiekunom dzieci, poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

Prowadzone działania:
Sukcesywna pomoc w remoncie i unowocześnianiu Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego oraz Stowarzyszeniu Pielęgniarsko-Opiekuńczemu "Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie". Zakup lekarstw, art. żywnościowych i odżywek dla niemowląt. Pomagamy na bieżąco naszym podopiecznym dzieciom (po wypadkach komunikacyjnych) wrócić do pełnej lub częściowej sprawności, umożliwiając im godne życie. Zakupiliśmy dla dziewcząt protezy nóg, które umożliwiają im samodzielne uczęszczanie do szkoły. Zorganizowaliśmy zakup i transport lekarstw dla przewlekle chorych dzieci. Zakupujemy sprzęt rehabilitacyjny, opłacamy rehabilitację indywidualną oraz pobyty na turnusach rehabilitacyjnych, dla naszych podopiecznych. Sfinansowano i zakupiono kilkanaście rowerów specjalnych dla niepełnosprawnych dzieci, oraz wózków inwalidzkich, łóżek specjalnych wraz z materacami przeciw odleżynowymi dla niepełnosprawnych, zakupujemy też wózki elektryczne; na bieżąco szkolimy i organizujemy konkursy dla dzieci i młodzieży ze szkół wiejskich na temat "Bezpiecznej jazdy rowerem".
Miesiąc wrzesień to miesiąc w którym dbamy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkół gminnych i okolicznych, zorganizujemy konkursy ze znajomości przepisów ruchu drogowego wraz z nagrodami rzeczowymi w postaci: rowerów dziecięco-młodzieżowych, kasków rowerowych, kamizelek odblaskowych, zawieszek i opasek odblaskowych dla wszystkich dziewcząt i chłopców biorących udział.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.