• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
    KRS 0000209331

DTZSP od 2004 roku tworzy międzynarodową reprezentatywną kolekcję sztuki współczesnej, która powiązana jest z działalnością programową wiodących galerii sztuki współczesnej Wrocławia (BWA Galerie Sztuki Współczesnej, Centrum Sztuki WRO, Galeria Entropia). Kolekcja DTZSP tworzona jest dla demokratycznej instytucji, służącej mieszkańcom Wrocławia i regionu jako miejsce społecznej integracji - dla Muzeum Współczesnego Wrocław.

Przedmiot działalności pożytku publicznego:
1. zakupy i kolekcjonowanie dzieł sztuki,
2. prowadzenie działalności wystawienniczej,
3. podejmowanie działalności popularyzującej i promującej kulturę i sztukę m. in. przez wystawy, konferencje, konkursy, aukcje, promocję medialną,
4. wspieranie działań dotyczących badań i dokumentacji sztuki współczesnej,
5. współdziałanie ze środowiskami twórczymi w kraju i zagranicą, organizacjami społecznymi o podobnych celach działania, muzeami, instytucjami kultury, mediami, organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
6. integrację środowiska twórczego, inicjowanie i realizację działań wspierających aktywność twórczą i inicjatywy artystyczne,
7. zaangażowanie grup społecznych w działania na rzecz kultury i sztuki,
8. inicjowanie i wspieranie kontaktów zagranicznych celem wzajemnego poznawania kultur, historii i sztuki narodów Europy,
9. organizowanie wystaw w kraju i za granicą,
10. utrwalenie mecenatu artystycznego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!







Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.