• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Leko"
    KRS 0000209357

Misja
Zdrowy styl życia, ochrona zdrowia, odnowa biologiczna i psychiczna, rehabilitacja osób niepełnosprawnych, warsztaty terapii zajęciowej.
Pomoc szeroko pojęta humanitarna, rzeczowa - żywność, odzież.
Ekologia głęboka, życie zgodne z naturą.

Prowadzone działania
Warsztaty terapii zajęciowej w Okuniewie.
Odbiorcy: dzieci i osoby dorosłe z ciężkim kalectwem, zespołem Downa, upośledzeniem umysłowym, osoby przewlekle chore.
Pomoc charytatywna, rzeczowa, żywieniowa dla wszystkich grup najbardziej potrzebujących.
Poradnictwo na rzecz osób niepełnosprawnych, rodzin, otoczenia.
Spotkania integracyjne, środowiskowe.
Odbiorcy: 26 osób od 16 do 50 roku życia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.