• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego "Chciej chcieć"
    KRS 0000210173

Misja:
Promowanie i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży w obszarze: nauki, edukacji, wychowania, kultury, sportu.

Prowadzone działania:
Organizacja prowadzi dla dzieci i młodzieży Środowiskową Świetlicę Profilaktyczno-Wychowawczą

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.