• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie Pro Lusatia
    KRS 0000210621

Misja
1. Szerzenie wiedzy o historii, kulturze i dniu dzisiejszym narodów serbołużyckiego i polskiego
2. Kształtowanie opinii publicznej w duchu wzajemnego zainteresowania i zbliżenia polsko - serbołużyckiego
3. Działania na rzecz respektowania ochrony praw mniejszości narodowych, szczególnie prawa do kultywowania ojczystego języka i szkolnictwa.

Prowadzone działania
Coroczny cykl imprez pod nazwą Dni Łużyckie. W ich ramach działania na polu nauki i kultury zaadresowane do środowisk naukowych, studenckich, młodzieży szkolnej oraz wszystkich zainteresowanych problematyką serbołużycką.Od 2002 r. wydajemy rocznik naukowy "Opolskie Studia Łuzycoznawcze Pro Lusatia". Inną naszą inicjatywą wydawniczą jest cykl pod nazwą Biblioteczka Pro Lusatii w ramach której ukazały się już 4 pozycje książkowe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.