• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin - Żardeniki
    KRS 0000211133

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie wszelkich inicjatyw mających na celu pomoc oraz tworzenie optymalnych warunków rozwoju osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
- udzielanie wszechstronnej pomocy w rozwoju osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych;
- udzielanie pomocy rodzinie dziecka, nauczycielom, opiekunom i specjalistom zajmującym się problemami związanymi z edukacją, wychowaniem, opieką oraz terapią osób niepełnosprawnych;
- upowszechnianie wiedzy z zakresu wspomagania rozwoju osób niepełnosprawnych;

Naczelnym celem działania Stowarzyszenia Wspierania Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin - Żardeniki jest organizowanie wszechstronnej pomocy wychowankom przebywającym w SOSW w Żardenikach i przeznaczanie wszystkich środków zdobywanych przez Stowarzyszenie na ten właśnie cel. M.in.:organizowanie koncertów muzycznych, organizowanie przedstawień teatralnych,
organizowanie uroczystości szkolnych i integracyjnych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, wspieranie twórczości plastycznej osób niepełnosprawnych, inicjowanie i prowadzenie form rzeczowej pomocy rodzicom i ich niepełnosprawnym dzieciom.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.