• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomorski Dom Nadziei
    KRS 0000211224

Podstawowymi celami działań Fundacji są:
1. Wsparcie psychiczne i prawne osobom wychodzącym z nałogu narkomanii, żyjącym z HIV/AIDS oraz prostytuującym się.
2. Współpraca z wszelkimi placówkami oświatowymi oraz społecznymi w zakresie edukacji i profilaktyki w zapobieganiu AIDS i patologiom społecznym.
3. Aktywizacja społeczna i zawodowa niebiorących narkomanów, osób zakażonych wirusem HIV i prostytuujących się.
4. Organizacja kursów podwyższających kwalifikacje zawodowe i wykształcenie.
5. Popularyzacja idei tolerancji.

Prowadzone działania Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie placówki opieki psychosocjalnej dla osób:
a) żyjących z HIV/AIDS;
b) kończących leczenie w ośrodku readaptacyjnym dla narkomanów;
c) prostytuujących się.
2. Edukację młodzieŜy szkolnej, akademickiej i innych grup społecznych i zawodowych w zakresie HIV/AIDS i narkomanii.
3. Pomoc w wychodzeniu z nałogu narkomanii, zdobywaniu środków do życia (praca, renta), stabilizacji życia emocjonalnego, ewentualnej kontynuacji nauki i w wychodzeniu z bezdomności.
4. Wspieranie interesów grup marginalizowanych społecznie.
5. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, światem biznesu, organizacjami pozarządowymi i osobami prywatnymi
w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
6. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. HIV/AIDS.
7. Pomoc psychologiczną i terapię osób seropozytywnych oraz osób podejmujących ryzykowne zachowania.
8. Terapię osób używających substancji psychoaktywnych.
9. Prowadzenie Anonimowego, Bezpłatnego Punktu Testowania w kierunku HIV.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.