• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Miłośników Fantasy "Jaskinia Behemota"
    KRS 0000211272

Misja:

Celem jest przede wszystkim rozwijanie wiedzy o korzeniach kulturowo-społecznych fantasy poprzez organizowanie zlotów, konwentów, spotkań, a także poprzez promocję twórczości literackiej i artystycznej osób - uczestników internetowego wortalu "Jaskinia Behemota".

Prowadzone działania:

Imprezy i spotkania
I Konwent "Spotkanie z Behemotem" - Byczyna 2004
II Konwent "Spotkanie z Behemotem" - Byczyna 2005
III Konwent "Spotkanie z Behemotem" - Byczyna 2006
IV Konwent "Spotkanie z Behemotem" - Byczyna 2007
V Konwent "Spotkanie z Behemotem" - Byczyna 2008
VI Konwent "Spotkanie z Behemotem" - Byczyna 2009
VII Konwent "Spotkanie z Behemotem" - Byczyna 2010
VIII Konwent "Spotkanie z Behemotem" - Byczyna 2011
IX Konwent "Spotkanie z Behemotem" - Byczyna 2012
X Konwent "Spotkanie z Behemotem" - Byczyna 2013

Turnieje:
I edycja turnieju Arena Live Heroes of Might and Magic 2 - 2012
II edycja turnieju Arena Live Heroes of Might and Magic 2 - 2013

I edycja turnieju Arena Live Heroes of Might and Magic 3 - 2004
II edycja turnieju Arena Live Heroes of Might and Magic 3 - 2005
III edycja turnieju Arena Live Heroes of Might and Magic 3 - 2006
IV edycja turnieju Arena Live Heroes of Might and Magic 3 - 2007
V edycja turnieju Arena Live Heroes of Might and Magic 3 - 2008
VI edycja turnieju Arena Live Heroes of Might and Magic 3 - 2009
VII edycja turnieju Arena Live Heroes of Might and Magic 3 - 2010
VIII edycja turnieju Arena Live Heroes of Might and Magic 3 - 2011
IX edycja turnieju Arena Live Heroes of Might and Magic 3 - 2012
X edycja turnieju Arena Live Heroes of Might and Magic 3 - 2013

I edycja turnieju Arena Live Heroes of Might and Magic 5 - 2010
II edycja turnieju Arena Live Heroes of Might and Magic 5 - 2011
III edycja turnieju Arena Live Heroes of Might and Magic 5 - 2012
IV edycja turnieju Arena Live Heroes of Might and Magic 5 - 2013

I Edycja turnieju "Pazur Behemota" - 2008
II Edycja turnieju "Pazur Behemota" - 2009
III Edycja turnieju "Pazur Behemota" - 2010
IV Edycja turnieju "Pazur Behemota" - 2011

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.