• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Rozwoju Regionu Myślenickiego
    KRS 0000212209

Naszą misją jest działalność na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez pomoc finansową i przekazywanie sprzętu rehabilitacyjnego. Zależy nam na tym, by osoby niepełnosprawne łatwiej pokonywały swoje dolegliwości i bariery społeczne.
Dążymy do wyrównania szans edukacyjnych.
Pomagamy dzieciom, ubogim, nieporadnym życiowo.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.