• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Limanowska Akcja Charytatywna
    KRS 0000212400

Głównym celem Stowarzyszenia jest organizowanie i finansowanie dobroczynności poprzez przekazywanie środków osobom będącym w niedostatku i potrzebującym pomocy. Przekazywanie środków na leczenie i rehabilitacje osób, głownie dzieci, niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.