• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Edukacyjno-Terapeutycznej dla Niepełnosprawnych Scolar
    KRS 0000213131

Działamy na rzecz poprawy jakości życia osób dotkniętych całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin, a także innych osób borykających się z problemami psychologiczno-psychiatrycznymi. Prowadzimy diagnostykę, terapię (indywidualną, grupową, terapię S.I., terapię logopedyczną), psychoterapię (indywidualną, rodzinną, par). Otrzymujemy dofinansowania na działania terapeutyczne i szkoleniowe (środki pochodzą z PFRON, Unii Europejskiej i innych).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.