• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Regionalna Fundacja Rozwoju "Serce"
    KRS 0000214559

Historia:
Regionalna Fundacja Rozwoju "SERCE" powstała w lipcu 2004r. z myślą, by nieść pomoc, troszczyć się i wspierać dzieci i młodzież pochodzącą z rodzin wielodzietnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Przez swoje działania chcemy wyrównywać szanse edukacyjne i kulturalne młodych ludzi.
Fundacja ma zasięg ogólnopolski, jednak zasadnicza działalność skupia się na terenie powiatu kolbuszowskiego (Podkarpacie).
Od marca 2006r. Fundacja prowadzi Program Pomocy Stypendialnej "Akademia Młodych Serc" oraz jest lokalną organizacją stypendialną Programów: "Agrafka Agory" i "Stypendia pomostowe".

Misja:
-troska o wychowanie i edukację dzieci i młodzieży
-promowanie ambitnych, szczególnie uzdolnionych i wybijających się w nauce uczniów i studentów
-promowanie idei wolontariatu i postaw altruistycznych
-wsparcie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Prowadzone działania:
1. Od początku istnienia zorganizowaliśmy wypoczynek letni i zimowy dla 229 młodych ludzi z terenu Powiatu Kolbuszowskiego.
2. Organizujemy zajęcia pozalekcyjne,pozaszkolne, warsztaty i kursy dla uczniów ze szkół z terenu miasta Kolbuszowa.
3. Organizujemy warsztaty i spotkania dla rodziców i kadry nauczycielskiej z kolbuszowskich szkół.
4. Inicjujemy działania w partnerstwie ze szkołami, urzędami gminy,ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami kościelnymi innymi lokalnymi organizacjami pozarządowymi w zakresie edukacji,wychowania, kultury i sportu, promocji zdrowia, ekologii i wolontariatu.
5.Przeprowadzamy zbiórki żywności na terenie miasta i dystrybucję żywności dla najbardziej potrzebujących osób i rodzin z naszego terenu.
6. Przeprowadziliśmy akcje charytatywne na rzecz osób pokrzywdzonych przez los.
7. Realizujemy Programy Stypendialne: Agrafka Agory, Stypendia Pomostowe, Akademia Młodych Serc.
Wsparliśmy stypendiami:
- w roku szkolnym /akademickim 2006/2007 - 11 zdolnych uczniów i studentów pochodzących z terenu Powiatu Kolbuszowskiego
- w roku szkolnym / akademickim 2007/2008 - 16
- w roku szkolnym / akademickim 2008/2009 - 19
- w roku szkolnym / akademickim 2009/2010 - 20
- w roku szkolnym / akademickim 2010/2011 - 20
- w roku szkolnym/ akademickim 2011/2012 - 16
- w roku szkolnym/ akademickim 2012/2013 - 28
- w roku szkolnym/ akademickim 2013/2014 - 27

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.