• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Ostoja" imieniem siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna
    KRS 0000214986

Naszym głównym celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym, osobom najuboższym w trudnej sytuacji życiowej. Fundacja prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi dla 35 osób. Pomagamy również ludności najuboższej poprzez dostarczanie żywności z Banku Żywności.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.