• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Ku Pokrzepieniu Serc przy Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej Popioły
    KRS 0000215117

Głównym celem stowarzyszenia jest promocja zdrowia, a w szczególności:
1. działanie na rzecz osób z chorobami układu krążenia w zakresie leczenia i rehabilitacji,
2. zapobieganie powstawaniu chorób układu krążenia poprzez działalność edukacyjną w zakresie prewencji chorób układu krążenia,
3. działalność związana z poprawą kondycji fizycznej,
4. popularyzacja szeroko rozumianego zdrowego stylu życia,
5. współpraca z instytucjami, organizacjami, grupami społecznymi i osobami fizycznymi działającymi na rzecz osób chorych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.