• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu
    KRS 0000215256

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu jest organizacją pożytku publicznego, zajmującą się wszechstronną opieką nad dziećmi potrzebującymi pomocy. Zakres naszej działalności jest bardzo szeroki, obejmuje pomoc materialną, żywnościową, wsparcie logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne oraz działalność edukacyjną. Staramy się dotrzeć do wszystkich dzieci gorszych szans, oferując im pomoc, życzliwość i wsparcie, a także interesujące i rozwijające formy spędzenia czasu wolnego.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.