• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia
    KRS 0000215438

Misja
Niesienie pomocy samotnym matkom i rodzinom wielodzietnym.
Organizowanie pracy wychowawczej z młodzieżą.

Prowadzone działania
Fundacja organizuje międzynarodowe kongresy, wydaje pismo "Moja Rodzina".

KLIENCI - PODOPIECZNI ORGANIZACJI:
samotne matki, kobiety w ciąży, rodziny wielodzietne, ofiary przemocy, ubogie rodziny wielodzietne.
PROWADZONE NA ICH RZECZ DZIAŁANIA:
- pomoc rzeczowa: odzież, sprzęt rehabilitacyjny, żywność
- organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci podopiecznych
- szkolenia dla ofiar przemocy
- pomoc duchowa
- poradnictwo w ramach Poradni Życia Rodzinnego i Naturalnego Planowania Rodziny
- porady prawne i psychologiczne (termin należy uzgodnić wcześniej)
- prowadzenie Ośrodka dla Ofiar Przemocy w Piaskach Królewskich - ok. 70 miejsc; wymagane skierowanie z OPS lub z parafii; kontakt przez Fundację
- prowadzenie Domów Samotnych Matek - kontakt przez Fundację - Bibiela koło Tarnowskich Gór, Kończyce Małe koło Zebrzydowic, Bysław koło Tucholi; wymagane skierowanie z OPS lub z parafii.
Osoby korzystające z pomocy (gł. żywność) powinny posiadać skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.