• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej (KSN AW)
    KRS 0000215585

Misja
Celem Stowarzyszenie jest otaczanie opieką osób niepełnosprawnych, ich rodzin, opiekunów oraz świadczenie im pomocy (Statut KSN AW)
a także integracja i rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych - przede wszystkim osób upośledzonych umysłowo, poprzez różne formy:
- tworzenie placówek umożliwiających powyższe: warsztatów terapii zajęciowej, domu stałego pobytu, ośrodków rehabilitacyjno-terapeutycznych dla dzieci;
- działania skierowane na zaspokajanie potrzeb indywidualnych członków Stowarzyszenia;
- organizowanie imprez integracyjnych.

Prowadzone działania:
- stowarzyszenie prowadzi 4 warsztaty terapii zajęciowej dla 145 osób, dom stałego pobytu dla 50 osób, ośrodek rehabilitacyjno-terapeutyczny, środowiskowy dom samopomocy;
-organizowanie pieszej pielgrzymki niepełnosprawnych z Warszawy na Jasną Górę;
-organizowanie turnusów rehabilitacyjnych i wypoczynkowych, udział w imprezach integracyjnych, organizowanie rekolekcji i dni skupienia.

KLIENCI-PODOPIECZNI ORGANIZACJI I PROWADZONE NA ICH RZECZ DZIAŁANIA:
1. Dzieci od 0 do 15 roku życia, każdy rodzaj niepełnosprawności
-ośrodek o charakterze wczesnej interwencji, oferuje pomoc zespołu: psychologa, rehabilitanta, pedagoga specjalnego, logopedy, zajęcia indywidualne i grupowe, pomoc w zdiagnozowaniu, poradnictwo dla rodziców
OŚRODEK REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZNY BLIZNE JASIŃSKIEGO, UL. KOPERNIKA 10, Gmina Babice Stare, Tel./fax (22) 722 06 40, nieodpłatnie, pon. - pt. w godz. 15.00 - 20.00, na wstępne wizyty przyjmowani są wszyscy rodzice.
2. Młodzież i dorośli od 18 roku życia, upośledzenie umysłowe, niepełnosprawność fizyczna
-dom stałego pobytu dla 50 mieszkańców, terapia, rehabilitacja, usprawnianie ruchowe, terapia zajęciowa w warsztacie
DOM REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZY, 05-822 MILANÓWEK, ul. Piasta 5,tel.: (22) 724 98 52, fax: (0-22) 755-83-90, e-mail: milanowek@ksnaw.pl, Dom Pomocy Społecznej, Brwinów, ul. Wiosenna 21, tel (22) 729 31 79; odpłatny, skierowanie do DPS lub bez
-terapia zajęciowa w WTZ
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ - WARSZAWA, UL. DEOTYMY 41, Tel/faks (22) 837 92 34; WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ, WARSZAWA, UL. KAROLKOWA 71, Tel/faks: (22) 862 41 06; WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ, Zalesie Dolne, ul. Modrzewiowa 2, tel./faks: (22) 750 09 71, WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ - Milanówek, ul. Spacerowa 1a, tel/fax (22) 724-97-48; konieczne orzeczenie z wpisem wskazania do terapii zajęciowej, ukończone 16 lat, upośledzeni umysłowo, terapia zajęciowa, ośrodki dziennego pobytu, duży nacisk na rehabilitację społeczną, opieka: pedagogów, rehabilitantów, pielęgniarska, nieodpłatne

- środowiskowy dom samopomocy, ul.Błońska 46/48, Podkowa Leśna; 25 osób upośledzonych umysłowo

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.