• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej
    KRS 0000215866

Misja:
-podejmowanie inicjatyw i współudział w koordynacji działań na rzecz rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego oraz ochrony środowiska Miasta i Gminy Pilzna
-animowanie rozwoju obywatelskiej aktywności i form samoorganizacji społeczności lokalnej w realizacji zadań służących dobru publicznemu
-kultywowanie dorobku i osiągnięć Ziemi Pilźnieńskiej, upowszechnienie wiedzy o historii regionu, pielęgnowanie miejscowych tradycji i obyczajów
-współdziałanie ze szkołami w wychowywaniu młodzieży i wspieranie rozwoju jej uzdolnień
-działania na rzecz integracji europejskiej.

Naszym celem jest upowszechnianie wiedzy o historii i tradycji w regionie. Prowadzimy w tym zakresie prace dokumentacyjne i wydawnicze m.in. "Roczniki Pilźnieńskie", "Od kapliczki do kapliczki". Organizujemy także konkursy historyczne i odczyty. Drugim celem jest współdziałanie z placówkami oświatowymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wychowania patriotycznego. Organizowaliśmy wyjścia dzieci i młodzieży na basen. Współfinansujemy wycieczki turystyczno-patriotyczne dla młodzieży, także węgierskiej, goszczącej w Pilźnie. Zainicjowaliśmy akcję "Harcerstwo w szkołach". Udzielamy finansowego i organizacyjnego wsparcia dla drużyn.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.