• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Witeradów "RAZEM"
    KRS 0000216240

Działalność statutowa jest realizowana w obszarach: oświata, edukacja i kultura, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój lokalny i regionalny oraz pomoc społeczna. Główne zaś cele to:
1) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju oświatowo-kulturalnego, społecznego i gospodarczego wsi Witeradów,
2) wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym,
3) działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
4) wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.

Aktualnie Stowarzyszenie prowadzi działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (ludzie starsi, samotni i niepełnosprawni) zabiegając m.in. o dotacje na zadania publiczne w dziedzinie pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym.
Propaguje wśród mieszkańców Witeradowa aktywny wypoczynek, turystykę i uczestnictwo w kulturze poprzez organizowanie wycieczek i imprez plenerowych oraz wyjazdów do teatru.
Najważniejsze zadania w roku 2014 to:
1) Pomoc w rozbudowie Publicznej Szkoły Podstawowej oraz w budowie świetlicy wiejskiej w Witeradowie.
2) Próba utworzenia klubu młodzieżowego oraz rozszerzenie działań w istniejącym klubie seniora.
3) Zabieganie o remont i modernizację drogi powiatowej przez wieś Witeradów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.