• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Rozwoju i Promocji Sztuki Współczesnej Pauza
    KRS 0000216423

Misja
Działania na rzecz rozwoju i promocji sztuki współczesnej.

Prowadzone działania
1. Festiwale muzyczne
2. Przegląd filmu młodzieżowego - filmy flashowe, video, animowane.
3. Galeria multimedialna - nowe formy prezentacji sztuki.
4. Konkurs architektoniczny - próba pokazania możliwej koegzystencji, współczesnych form architektonicznych z zabytkową zabudową Krakowa.
5. Art&Science - współpraca z uczelniami i instytucjami badawczymi.
6. Internetowa galeria sztuki.
7. Cykl wystaw, warsztatów, pokazów, prezentacji, dyskusji, konferencji, mających na celu międzynarodową wymianę w zakresie animacji kultury.

Działania te skierowane są głównie do osób zainteresowanych sztuką współczesną i multimedialną, plakatem, fotografią, itd.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.