• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Integracji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych "Tęcza"
    KRS 0000216705

Misja
1. Prowadzenie ośrodka dla niepełnosprawnych umysłowo i osób z zaburzenimi słuchu, zachowania.
2. Podejmowanie działań na rzecz usamodzielniania osób niepełnosprawnych umysłowo, zwiększanie ich szans na rynku pracy.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie prowadzi:
- Warsztaty Terapii Zajęciowej
- Inicjatywę "Mieszkania chronione"
- Szkolenia dla osób niepełnosprawnych oraz pracowników socjalnych z zakresu między innymi: wypalenie zawodowe pracownika socjalnego, usamodzielnienie osób niepełnosprawnych, poradnictwo dla służb socjalnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.