• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ruch Samorządowy im. prof. Mariana Falskiego w Kuźnicy Grabowskiej
    KRS 0000216852

Pomoc społeczna.
Popularyzacja dorobku i myśli autora ELEMENTARZA dla dzieci.
Kultywowanie tradycji regionalnych i dziedzictwa kulturowego i inne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.