• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Centrum Św. Ojca Pio
    KRS 0000217031

Misja
Celem Fundacji jest powołanie do życia i zbudowanie centrum Św. Ojca Pio. Centrum to ma działać zgodnie z ideą, głoszoną przez Ojca Pio - ma nieść ulgę w cierpieniu. Fundacja podejmuje działania zmierzające do budowy hospicjum stacjonarnego na terenie powiatu, a także Domu Pomocy Społecznej.

Prowadzone działania
Aktualnie Fundacja prowadzi akcje charytatywne, dofinansowując wyjazdy wakacyjne dla dzieci, fundując stypendia dla najuboższej, zdolnej młodzieży i dzieci z terenu powiatu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.