• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie JUSTITIA
    KRS 0000217282

Prowadzone działania
Stowarzyszenie powołane zostało na potrzeby organizacji realizowanych działań na rzecz ofiar przemocy domowej i prowadzenia świetlicy środowiskowej. Dodatkowo prowadzimy działalność edukacyjną z zakresu prawa.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.