• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Instytut Badań nad Podstawami Demokracji
    KRS 0000217470

Misja:
Poszerzanie wiedzy naukowej.
Powiększanie dorobku badawczego w dziedzinach filozoficznych, historycznych, społecznych, politycznych i kulturowych warunków powstania i funkcjonowania systemów demokratycznych we współczesnych społeczeństwach.
Udzielanie wsparcia osobom prowadzącym prace naukowe i badawcze.

Prowadzone działania:
Rezultatem prac Instytutu są publikacje naukowe przeznaczone dla zainteresowanych środowisk naukowych, mass mediów i szerszej publiczności:
Ostatnie publikacje:
1) Dwie Europy. Młodzi Niemcy i młodzi Polacy na przełomie wieków.
Tom 1: B. Fatyga, K. Górniak, R. Zieliński, Plemienny wróg - globalny kumpel. Portet młodych Polaków, Warszawa: Instytut Badań nad Podstawami Demokracji 2000.
(Tom 2 został wydany przez badaczy opracowujących materiał niemiecki:
B. Jonda, G. Bohlender, I. Führlich, Gleich oder Gleichgültig Jugendliche in Deutschland, Mainz-Potsdam-Warschau 2001).
2) K. Koseła, T. Szawiel, M. Grabowska, M. Sikorska, Tożsamość Polaków a Unia Europejska, Warszawa: Instytut Badań nad Podstawami Demokracji 2002.
W przygotowaniu książka o młodzieży w Polsce i Niemczech na progu XXI wieku.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.