• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło Terenowe Police
    KRS 0000218397

Celem Stowarzyszenia jest: działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym; tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka; prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Prowadzone działania
Odbiorcami naszych działań są dzieci , młodzież i osoby dorosłe z upośledzeniem umysłowym oraz ze sprzężoną niepełnosprawnością (intelektualną i ruchową), jak również ich rodziny. W ramach możliwości organizacyjnych i finansowych (utrzymujemy się ze składek członkowskich,wpływów z 1% podatku, dotacji oraz ofiarności sponsorów) organizujemy dla nich różne imprezy, również w integracji ze środowiskiem lokalnym takie, jak : okolicznościowe, świąteczne, turystyczno-krajoznawcze (rajdy), sportowe, zajęcia klubowe. Aktywnie działa zespół muzyczno - taneczno - teatralny, którego członkami są uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy i Klubu Sasanka. Członkowie Stowarzyszenia maja możliwość korzystania z rehabilitacji ruchowej na sali gimnastycznej. Prowadzone jest Mieszkanie Treningowe, gdzie osoby niepełnosprawne mają możliwość treningu umiejętności potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania.


KLIENCI-PODOPIECZNI ORGANIZACJI, PROWADZONE NA ICH RZECZ DZIAŁANIA, WARUNKI UZYSKANIA POMOCY
1. Dzieci i młodzież upośledzona umysłowo
- Rehabilitacja na sali rehabilitacyjnej dla członków Stowarzyszenia nieodpłatnie
- Klub zajęć popołudniowych pod nazwą "Sasanka" - czwartki w godz. 16-18, Police, ul. Korczaka 55
2. Osoby dorosłe z upośledzeniem umysłowym
- Warsztat Terapii Zajęciowej, zajęcia w pracowniach terapeutycznych oraz rehabilitacja ruchowa ; pon. - pt. w godz. 7-15.30; Police, ul. Korczaka 55; nieodpłatnie
- Środowiskowy Dom Samopomocy, zajęcia w pracowniach terapeutycznych oraz rehabilitacja ruchowa ; pon. - pt. w godz. 7-15.30; Police, ul. Korczaka 55; nieodpłatnie
- Mieszkanie Treningowe (pobyt rotacyjny, 1 miesiąc dwa razy w roku)

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.