• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego
    KRS 0000218432

Choć głównym celem funkcjonowania Fundacji jest wydawanie pisma 'Res Publica Nowa', to nasze zainteresowania wykraczają daleko poza tradycyjnie pojmowaną kulturę i sztukę. Istotnym elementem naszej działalności jest również działalność na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, która skoncentrowana jest wokół zwiększenia obywatelskiej aktywności w świecie kultury.

Poza regularnymi, otwartymi dla wszystkich spotkaniami (debatami, wykładami i dyskusjami) pobudzającymi refleksję i analizy na temat kultury i sfery publicznej realizujemy projekty z ducha republikańskie. Przykładem jest cykl debat 'DNA miasta - Polska 2009' w siedmiu miastach ubiegających się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 (Gdańsk, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Toruń i Warszawa), których celem jest sformułowanie przez obywateli propozycji zmian w obszarze kultury miast. Wiosną tego roku zrealizowaliśmy pilotażowy projekt 'DNA miasta' w Warszawie, którego przedmiotem było poszukiwanie kulturalnego 'kodu DNA' miasta. W 2008 roku przy współpracy z Instytutem Socjologii UW i Warsztatów Analiz Socjologicznych przeprowadziliśmy 3 warsztaty partycypacyjne '3D - dyskutujemy, decydujemy, dopilnujemy' stawiające warszawiakom pytanie 'Po co mieszkańcom Warszawy Euro 2012?'

Wykorzystując naszą przestrzeń redakcyjną organizujemy również spotkania i dyskusje, których tematy odnoszą się zwykle do kwestii ważnych dla opinii publicznej. Tak było m.in. z cyklem spotkań poświęconym ubiegłorocznym wyborom w USA (m.in. we współpracy z Fundacją Forum Różnorodności oraz Ambasadą USA) lub poruszającym problemy niezależności organizacji pozarządowych działających w sferze kultury.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.