• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Dom Kultury Alchemia
    KRS 0000218506

Misja
a) Ochrona, rozwój, kształtowanie, kultury, sztuki, dóbr kultury i tradycji,
b) rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
c) rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
d) ochrona i rozwój kultury i tradycji mniejszości narodowych.

Prowadzone działania
Cele chcemy realizować poprzez:
- organizowanie i współorganizowanie koncertów, wystaw, projekcji filmowych, przedstawień teatralnych,
- produkcję multimedialną,
- promocję artystów i wydarzeń kulturalnych,
- działalność charytatywną.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.