• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Dobra Droga"
    KRS 0000218931

Stowarzyszenie na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, wadami i mózgowym porażeniem dziecięcym oraz objęcie opieką dzieci należących do stowarzyszenia, które osiągnęły pełnoletniość.

Prowadzone działania:
1. Upowszechnianie sportu, kultury, turystyki i rekreacji wśród grona osób niepełnosprawnych.
2. Wzbudzenie zainteresowania wśród osób zdrowych problemami osób niepełnosprawnych.
3. Prowadzenie rehabilitacji podopiecznych stowarzyszenia.
4. Wspieranie działań zmierzających do poprawy losu dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.