• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka
    KRS 0000219057

Misja:
Pomoc chorym i ich rodzinom.
Wspomaganie wysiłków prof. A. Mackiewicza w czynnościach rejestracyjnych szczepionki.
Działalność dydaktyczna i informacyjna.
Zakup videodermatoskopu w celu wczesnego wykrywania nowotworu skóry, w następnej kolejności zakup USG, które umożliwiłoby naszym chorym kontrolę i wczesne reagowanie w razie przerzutów.

Prowadzone działania:
Pomagamy chorym i ich rodzinom w zmaganiach z chorobą - czerniakiem.
Prowadzimy akcje informacyjne i dydaktyczne.
Naszym celem jest zakup videodermatoskopu. Urządzenie to będzie mogło pomóc we wczesnej prawidłowej diagnostyce nowotworu skóry oraz umożliwi większy dostęp do badań profilaktycznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.