• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Dzieci Targówka"
    KRS 0000219413

Misja
Celem Stowarzyszenia jest nie zarobkowa działalność społeczna, charytatywna, wychowawcza, edukacyjna oraz polegająca na krzewieniu tradycji i ochronie dóbr kultury wśród społeczności lokalnych skupiających rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, zaniedbane oraz dotknięte bezrobociem, w szczególności wśród dzieci z takich rodzin.

Prowadzone działania
1. Pomoc dzieciom i rodzinom w trudnej sytuacji materialnej.
2. Organizacja wypoczynku, czasu wolnego, wyjazdów wakacyjnych.
3. Stwarzanie szans i perspektyw edukacyjnych.
4. Prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży przy parafii.
5. Prowadzenie pracy duchowej, formowanie religijne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.