• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Alfa Polska
    KRS 0000219444

Wizją organizacji Alpha International jest (re)ewangelizacja narodów i przemiana społeczeństw. Wizja SAP ogranicza się do ludności Polski oraz środowisk polonijnych na świecie.

Misją organizacji jest umożliwienie każdej osobie mieszkającej w Polsce lub posługującej się językiem polskim a mieszkającej poza granicami Polski uczestnictwa w trzymiesięcznym kursie Alfa lub jednym z kursów dotyczących życia rodzinnego.

Prowadzone działania:
Prowadzenie kursów, szkolenie liderów i doradców, organizowanie konferencji, wydawanie literatury i materiałów audiowizualnych.
1. Kurs Alfa dla Dorosłych
2. Kurs Alfa dla Młodzieży (w tym dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz uzależnionej - np. w Ośrodku Terapii Uzależnień).
3. Kurs Alfa w Więzieniach.
4. Kurs Alfa dla Studentów.
5. Kurs Małżeński.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.