• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Dziewcząt i Kobiet Pozostających w Sytuacjach Kryzysu "Związek Maryjny"
    KRS 0000219599

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!

Cele Stowarzyszenia:
1. Pomoc dziewczętom i kobietom zagrożonym i doznającym przemocy domowej.
2. Pomoc dziewczętom i kobietom pozostającym w sytuacji kryzysu - choroby, nagłych wydarzeń losowych, utraty kogoś bliskiego, itp.
3. Pomoc wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Prowadzone działania:
Kontynuacja spotkań, warsztatów i innych form pracy z dziećmi i młodzieżą zapoczątkowane w ramach projektu "Wsparcie na starcie" (www.wsparcie_na_starcie.republika.pl), realizowanego w ramach Programu Młodzież, we współpracy z Domem Dziecka "Jutrzenka" oraz Wolontariuszami, uczniami III LO w Ząbkowicach Śląskich. Projekt trwał 7 miesięcy, ale zarówno współpraca młodych ludzi jak i materiały zgromadzone w czasie trwania projektu umożliwiają i zachęcają do kontynuacji.
Pomoc kobietom, podopiecznym Ośrodka Interwencji Kryzysowej "Nadzieja" w zaspokojeniu podstawowych potrzeb, rownież pomoc materialna (zakup leków, środków czystości, podręczników dla dzieci).


Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.