• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Kętrzyńskie Towarzystwo "Amazonki"
    KRS 0000219632

Organizacja zrzesza kobiety po mastektomii (rak piersi) z powiatu kętrzyńskiego w celu wzajemnego wsparcia i niesienia sobie nawzajem pomocy.
Głównym celem naszego działania jest niesienie pomocy kobietom po operacji raka piersi i ich rodzinom. Organizowanie zajęć rehabilitacyjnych dla tych kobiet, np.: gimnastyka rehabilitacyjna prowadzona przez rehabilitanta, masaże limfatyczne, terapia ruchem i muzyką, organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla kobiet, itp. Prowadzimy prelekcje dla szkół i pracowników zakładów pracy na temat profilaktyki raka piersi. Organizujemy akcje promujące profilaktykę zdrowia takie jak: "Marsz żonkila", "Poletko nadziei".
Odbiorcy działań: kobiety po operacji raka piersi i ich rodziny.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.