• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Warszawska Misja Ochotnicza
    KRS 0000220615

Celem WMO jest:
-Pomoc materialna, organizacyjna i edukacyjna, w tym i działalność charytatywna na rzecz osób niezamożnych, bezrobotnych i potrzebujących.
-Utrwalanie wśród społeczeństwa etyczno - moralnych wzorców zachowań poprzez propagację wartości i kultury chrześcijańskiej.

Prowadzone działania
WMO niesie pomoc materialną potrzebującym oraz służy radą i wsparciem duchowym. Pomaga nie tylko osobom indywidualnym i rodzinom, ale również instytucjom takim jak sierocińce, szpitale, różnego rodzaju schroniska i zakłady poprawcze oraz Warszawskie Hospicjum dla Dzieci.
Duży nacisk kładziemy na pomoc materialną i finansową dla najbiedniejszych rodzin z Warszawy i okolic, z nieuleczlnie chorymi dziećmi, jak również rodzin w złej sytuacji finansowej, które utraciły dziecko na skutek choroby. Kolejnym priorytetem jest indywidualna resocjalizacja poprzez poradnictwo i nauczanie biblijne w zakładach poprawczych i karnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.