• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Św. Dominika Stowarzyszenie Użyteczności Publicznej
    KRS 0000221174

Misja
- rekonstrukcja, konserwacja i odnowa zabytków sakralnych znajdujących się na terenie Parfii św. Dominika
- odbudowa i zagospodarowanie zbytkowych obiektów znajdujących się na terenie parafii św. Dominika
- popularyzowanie historycznych i kulturowych walorów turystycznych Parafii św. Dominika
- kształtowanie poczucia lokalnej tożsamości kulturowej mieszkańców Parafii
- działalność charytatywna

Prowadzone działania
Renowacja zabytkowego kościoła św. Krzyża na terenie cmantarza komunalnego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.