• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Lions Club M2M
    KRS 0000221294

Misja
Kreowanie i umacnianie ducha porozumienia między ludźmi na całym świecie.
Krzewienie zasad dobrego społeczeństwa i sprawiedliwego sprawowania rządów.
Współtworzenie obywatelskiej, kulturalnej, społecznej moralnej pomyślności całej społeczności.
Jednoczenie klubów więzami przyjaźni, partnerstwa i wzajemnego zrozumienia.
Tworzenie płaszczyzny na szczerej dyskusji nad sprawami publicznymi, jednakże z wykluczeniem stronniczych debat politycznych, oraz sekciarskich dysput religijnych.
Zachęcanie ludzi dobrej woli do bezinteresownej służby dla społeczeństwa, popieranie sprawności i promowanie wysokich standardów etycznych w handlu, przemyśle, wolnych zawodach, działalności publicznej i przedsięwzięciach prywatnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!







Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.