• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ochotnicza Straż Pożarna w Wąglanach
    KRS 0000221379

Misja
Ochrona przeciwpożarowa, ratownictwo.

Prowadzone działania
Cel: ochrona przeciwpożarowa, ratownictwo drogowe, ochrona środowiska, działalność kulturalna, świetlicowa, organizowanie imprez sportowych, współpraca z innymi organizacjami społecznymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.