• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Prof-Europe Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego
    KRS 0000221486

Misja
Prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej wśród nauczycieli języka francuskiego oraz studentów, przyszłych nauczycieli tego języka. Propagowanie, udostępnianie, opracowywanie nowych metod nauczania języka francuskiego. Wymiana doświadczeń w tym zakresie. Integrowanie środowiska nauczycieli języka francuskiego. Promocja języka francuskiego oraz kultury francuskiej i frankofońskiej. Organizowanie konkursów i festiwali językowych dla dzieci i młodzieży.

Prowadzone działania
Organizowanie spotkań, szkoleń i konferencji. Organizowanie konkursów i festiwali językowych dla dzieci i młodzieży. Wydawanie biuletynu Stowarzyszenia oraz różnych materiałów promujących języka francuski i ideę frankofonii w Polsce. Realizacja projektów o zasięgu ogólnopolskim np. Why not francais? Francuski, why not? oraz międzynarodowym np. FRANCLIP.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.