• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Żyć z Chorobą Parkinsona"
    KRS 0000221902

Misja:
Głównym zadaniem Fundacji jest wyzwalanie aktywności w środowisku osób z chorobą Parkinsona poprzez wspomaganie grup samopomocowych i stowarzyszeń regionalnych. Ułatwi to zorganizowanie pomocy chorym, usprawni przepływ informacji, rozszerzy współpracę z lekarzami, przybliży wykorzystanie światowych osiągnięć w dziedzinie diagnozowania w leczeniu choroby Parkinsona.

Prowadzone działania:
1. W przeciągu 10 lat działalności, od samego początku prowadzimy bezpośrednią pomoc chorym dotkniętym tą nieuleczalną chorobą. Przy udziale specjalistów wydaliśmy m.in. kilka tematycznych poradników o rehabilitacji, żywieniu, leczeniu, które udostępniamy całkowicie bezpłatnie. Ponadto wydajemy Ogólnopolski Kwartalnik "PARKINSON-Polska". Wydaliśmy poradnik "Pytania do lekarza", "Choroba Parkinsona - najczęstsze pytania i najtrudniejsze zagadnienia".
2. Organizujemy ogólnopolskie, trzydniowe spotkanie "Dzień Solidarności z Osobami z Chorobą Parkinsona".
3. Kontynuujemy konsultacje neurologiczne w siedzibie Fundacji.
4. Pomagamy organizacjom zrzeszającym chorych na chorobę Parkinsona w całej Polsce
5. Organizujemy grupową rehabilitację dla chorych.
6. Prowadzimy działania mające na celu integrację środowiska chorych poprzez pomoc w zakładaniu Kół i Stowarzyszeń Wzajemnej Pomocy.
7. Za pośrednictwem naszej strony Internetowej organizujemy chat Internetowy, z lekarzami, specjalistami w dziedzinie choroby Parkinsona, udostępniamy witrynę, za pośrednictwem której można zadać pytanie lekarzowi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.