• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Dorośli dla Dzieci"
    KRS 0000222915

Misja
Cele statutowe Stowarzyszenia to wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci w zgodzie z chrześcijańskimi wartościami. Realizujemy te cele poprzez całoroczną pracę z dziećmi, organizowanie im letniego i zimowego wypoczynku, szkolenie wychowawców oraz tworzenie programów edukacyjnych.

Prowadzone działania
W roku 2006 udało nam się zorganizować bardzo udaną akcję letnią. Kolonie dla dzieci odbywały się w Wierzchucinie oraz Szczytnej, a w siedzibie stowarzyszenia w Ostrzeszowie odbyły się cykle warsztatów dla animatorów. W dniach 21-23 kwietnia w Częstochowie świętowaliśmy Ogólnopolskie Dni Wspólnoty, na które przybyło ponad 2500 dzieci wraz z wychowawcami z całej Polski. Rok 2007 to kolejny rok cotygodniowych spotkań z dziećmi, ale także wydarzeń ogólnopolskich. Już w maju odbęda się kolejne warsztaty dla gimnazjalistów ze specjalnym programem przygotowanym dla tej grupy młodych ludzi. Jest to grupa wiekowa, którą chcemy się zająć w tym roku w sposób szczególny, przygotować ich do pełnienia pracy wolontariackiej na rzecz młodszych od nich. Poprzez małe dzieła i wyzwania, które podejmują dzieci i młodzież pod opieką swoich wychowawców mamy nadzieję wychowania pokolenia, które będzie żyć zgodnie z chrześcijańskimi wartościami w służbie innym ludziom.
W roku 2008 osbyło się wielkie spotkanie dla ok 3000 dzieci w Gdańsku - Ogólnopolskie Dni Wspólnoty. Wspólne akcje kolonijne w Zakopanem, w siedzibie Stowarzyszenia i w Wierzchucinie.
W roku 2009 odbyły się 5- dniowe Gimnazjalne Dni Wspólnoty w Pieniężnie oraz kolonie ERM w Głotowie ( Mazury) i Wójtowicach ( KOtlina Kłodzka)
w 2010 r odbyło się Ogólnopolskie spotkanie Dzieci w Poznaniu, w którym wzięło udział ok. 1.500 dzieci oraz kolonie w Zawoi i Jastarni

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.